top of page

Effektiv produksjon med støpt aluminium

Oppdatert: 26. jan. 2022

Presstøping er en effektiv prosess med stor nøyaktighet og relativt lave verktøysinvesteringer. Dette er grunnen til at presstøping brukes i mange produkter fra elektronikk, biler og husholdning.

Mange støpte aluminiumskomponenter rett etter støpeprosess


Fordeler med presstøpt aluminium

Presstøping er en automatisert prosess med høy kapasitet, høy kvalitet, små toleranser og fin overflate. I tillegg kan overskuddsmateriale resirkuleres i produksjon.


Gjenger og områder høye krav til toleranser maskineres etter støping.

Overflaten kan sandblåses, lakkeres, poleres, forkrommes mm.

Presstøpte komponenter lakkert med hvit, blå og grønn farge
Eksempler på presstøpte komponenter med ulik overflate

Aluminiumslegeringer

Den mest vanlige aluminiumskveliteten vi benytter er ADC12 (også kjent som A383) som er det mest benyttede materialet i presstøping på grunn av kombinasjon av styrke, holdfastet, temperaturfasthet og gode egenskaper for maskinering. Andre legeringer kan også benyttes, men vil gjerne gi litt høyere pris og kreve høyere antall i produksjon.


presstøpte aluminium
Presstøpt aluminiumskomponent før lakkering
Ferdig pulverlakkert komponent

Som underlag for verktøyproduksjon trenger vi 3D modell av komponenten (STEP format) samt 2D tegning med alle detaljer. Før vi setter igang produksjon av verktøyet tar vi en teknisk evaluering for å avklare at alle detaljer lar seg støpe og hvilket behov det er for bearbeiding etter støp.

Diagram viser fremdrift for å produsere verktøy til aluminiumsstøp
Prosess for produksjon av presstøp verktøy aluminium

Tidsplan for støpte aluminiumskomponenter

Selve produksjon av verktøy tar normalt 4-5 uker uker og vi leverer da en utfallsprøve til godkjenning. Når denne er godkjent kan produksjonen starte. Normal produksjonstid er 4 uker.Fakta om presstøping

Ved presstøping fylles flytende metall inn i et stålverktøy og holdes under trykk til det størkner. Verktøyet har normalt en fast og en bevegelig del, der den bevegelige delen har ejektorpinner som støter ut det ferdige støpestykket. Verktøyet kan ha bevegelige sleider, kjerner og seksjoner for å lage hull og andre utforminger i støpestykket. Arbeidstrykket ligger mellom noen få MPa til ca. 150 MPa.Aluminium blir flytende ved 660°C og er omtrent som vann i sin beskaffenhet, og det krever stor nøyaktighet i verktøyet.


Resirkulering av metall, både fra egen produksjon men også fra øvrige produkter, reduserer materialkostnadene, og er en miljømessig gevinst sammenlignet med for eksempel plast. Ved resirkulering av aluminium går det kun en brøkdel av energien i forhold til å produsere nytt materiale.


Aluminium veier kun 2,7 kg/dm3 og har dermed 1/3 av vekten av stål. Presstøpte aluminiumsdetaljer har stor styrke i forhold til vekten.

Comments


bottom of page