top of page

Effektiv produksjon med støpt aluminium

Presstøping er en effektiv prosess med stor nøyaktighet og relativt lave verktøysinvesteringer. Dette er grunnen til at presstøping brukes i mange produkter fra elektronikk, biler og husholdning.

Presstøpt aluminum med høy presisjon
Fordeler med presstøpt aluminium

Presstøping er en automatisert prosess med høy kapasitet, høy kvalitet, små toleranser og fin overflate. I tillegg kan overskuddsmateriale resirkuleres i produksjon.

Gjenger og områder høye krav til toleranser maskineres etter støping.

Overflaten kan sandblåses, lakkeres, poleres, forkrommes mm.

Presstøpte aluminium med lakkert overflate

Eksempler på presstøpte aluminiums-komponenter med ulik overflate 

Presstøpt aluminium med CNC maskinering
Aluminiumslegeringer

Den mest vanlige aluminiumskvaliteten er ADC12 (også kjent som A383) som er det mest benyttede materialet i presstøping på grunn av kombinasjon av styrke, holdfastet, temperaturfasthet og gode egenskaper for maskinering.

 

Andre legeringer kan også benyttes, men vil gjerne gi litt høyere pris og kreve høyere antall i produksjon.

Presstøpt aluminiums komponent etterbearbeidet med CNC maskinering

Stegene i produksjon av verktøy for presstøp aluminium

Stegen i produksjon

Som underlag for verktøyproduksjon trenger vi 3D modell av komponenten (STEP format) samt 2D tegning med alle detaljer. Før vi setter igang produksjon av verktøyet tar vi en teknisk evaluering for å avklare at alle detaljer lar seg støpe og hvilket behov det er for bearbeiding etter støp.

Tidsplan for støpte aluminiumskomponenter

Selve produksjon av verktøy tar normalt 4-5 uker uker og vi leverer da en utfallsprøve til godkjenning. Når denne er godkjent kan produksjonen starte. Normal produksjonstid er 4 uker.

Støpeverktøy for aluminium

Verktøy for presstøping av aluminium

Fakta om presstøping

Ved presstøping fylles flytende metall inn i et stålverktøy og holdes under trykk til det størkner. Verktøyet har normalt en fast og en bevegelig del, der den bevegelige delen har ejektorpinner som støter ut det ferdige støpestykket.

 

 

Verktøyet kan ha bevegelige sleider, kjerner og seksjoner for å lage hull og andre utforminger i støpestykket. Arbeidstrykket ligger mellom noen få MPa til ca. 150 MPa.

Aluminium blir flytende ved 660°C og er da omtrent som vann i sin beskaffenhet, og det krever stor nøyaktighet i verktøyet.

Normalt regner vi 5-6 uker for produksjon av verktøy og 5-6 uker for produksjon av profiler.

Støpt aluminium med pulverlakkert overflate

Ferdig aluminiumskomponent etter bearbeiding

Kvalitetskonrtoll av støpt aluminium med mikroskop

Ekstruderte profiler kan maskineres og hullmønster kan stanses.Overflatebehandling er sandblåsing eller børsting, eloksering eller lakkering.

 

For elektrisk ledende overflate, benyttes Surtec 650 RoHS kompatibel overflatebehandling.Tekst eller logo silketrykkes eller lasergraveres. 

 

 

Kvalitetskontroll med mikroskop

Vi monterer gjerne detaljer som lås, skruer og pakninger for å levere komplette komponenter.

 

Resirkulering av metall, både fra egen produksjon men også fra øvrige produkter, reduserer materialkostnadene, og er en miljømessig gevinst sammenlignet med for eksempel plast. Ved resirkulering av aluminium behøves kun en brøkdel av energien i forhold til å produsere nytt materiale.

 

Støpt aluminium emballert og klar for forsendelse direkte til kunder

Ferdig produkt i profilert og resirkulerbar emballasje 

LEGERINGER

Standard aluminium ADC12

Andre materialer på forespørsel

ETTERBEHANDLING

CNC maskinering / Stansing

Sliping / Sandblåsing

OVERFLATEBEHANDLING

 

Surtec650

Lakkering / Pulverlakk

Silketrykk / Laser gravering

bottom of page