top of page

PRODUKTUTVIKLING

Nylig gjennomførte vi utvikling av FLYTAG for Flytoget AS. Dette er et godt eksemplet på utviklingsprosjekt fra idéfase til ferdig produkt.

Industridesign

I den tidlige designfasen er det viktig å forstå alle brukere produktet; 

1. Kunden skal printe sin FLYTAG

2. Togpersonalet skal bytte tag-rulle

3. Servicepersonell må ha tilgang for vedlikehold

For at produktet skulle matche de øvrige interiøret, støttet vi oss på Flytoget AS sin designhåndbok. 

 

BBC, som er leverandør av FLYTAG, ønsket dessuten sin designprofil, som gir produktet en klar gjenkjennelse til deres øvrige produktfamilie.

Vi løste alle disse kravene og tidlig i prosessen presenterte vi datagenererte bilder der FLYTAG var montert inne i togsettene.

Les mer om produkt design her

Produktutvikling
Flytag kabinett
Prototyper

Prototyper er viktig å få laget så raskt som mulig for å avdekke eventuelle utfordringer som ikke blir oppdaget i design-fasen.

Prototypen bør være så korrekt som mulig, både med tanke på materialer og farger, for å avdekke avvik mellom forventninger og det faktiske produktet.

I FLYTAG prosjektet produserte vi en prototyp allerede noen få uker etter prosjektstart. Prototypen ble produsert i samme materialer og lakkert i fargene til det ferdige produktet.

 

Med prototypen så vi utfordringer ved bytte av tag-ruller, og oppdaget ulyder som oppsto ved vibrasjoner i toget. Dette korrigerte vi i den videre designprosessen.

Fra et rent teknisk synspunkt kan en prototyp lages enklere. Men, ettersom det er andre beslutningstakere med i prosessen er det viktig at en prototyp er så lik det ferdige produktet som mulig. Dermed holder man fokus på produktet og tar beslutninger raskere.

 

Mer om prototyper

Industrialisering

Det er viktig at produktet også designes for effektiv produksjon. NewTracks har bred kompetanse fra ulike type produksjon og vil bidra til at produktet er forberedt for serieproduksjon allerede fra prosjektstart.

Vi designet FLYTAG chassiset i tynnplate stål for å holde lave kostnader og vekt. Frontpanelet er den mest synlige delen av produktet. Her benyttet vi 6 mm aluminium som maskineres med avrundede kanter. Dette gir produktet et vennlig design uten skarpe kanter. Fronten er sandblåst, med grå eloksering, som er en slitesterk overflate for enkelt renhold. 

Vi designet dessuten en Lexan-folie i panelet. Folien kan enkelt byttes ved ønske om nytt design, eller ved salg til andre kunder.

Folien er forsenket i frontpanelet, som gir et helhetlig uttrykk, samtidig er den vanskelig å løsne uten verktøy.

Mer om industrialisering

Les om FLYTAG prosjektet her

Stål deler
Støpt aluminium

Design skisser

Deler av elektronikk kabinetter

Prototyper levert på 2 uker      

Skiss

 Komplett produksjonsunderlag

3D modeling

 Ferdig produkt

INDUSTRIDESIGN

Fokus på brukeropplevelse og

å bygge design-identitet.
 

KOMPLETT PRODUKT

– Tekniske illustrasjoner 
– Fotorealistiske Illustrasjoner
– Emballasje er en del av produktet

– Bruksanvisning og spesifikasjoner

INDUSTRIALISERING

Produksjon for realistisk salgsvolum

Minimere investeringer i tidlig fase

Mulighet for skalering ved økende salg

bottom of page