PRODUKTUTVIKLING

Godt produktdesign  –  Raske gjennomføring  – For effektiv produksjon

Industridesign

Vi designer produkter fra idé til serieproduksjon. 

Produktene visualiseres med AR og fotorelistiske illustrasjoner.

Fokus: Effektiv utvikling av produkter med god design, forberedt på effektiv produksjon.

Prototyper

Raske prototyper i høy kvalitet for testing, og presentasjon for kunder og investorer

Industrialisering

Med god produksjons-kompetanse og et godt nettverk av fabrikker, optimaliserer vi for effektiv produksjon.

proto2.png

Design skisser

20180829141213.jpg

Prototyper levert på 2 uker      

proto1.png

 Komplett produksjonsunderlag

SAM_8268.jpg

 Ferdig produkt

INDUSTRIDESIGN

Fokus på brukeropplevelse og

å bygge design-identitet.
 

KOMPLETT PRODUKT

– Tekniske illustrasjoner 
– Fotorealistiske Illustrasjoner
– Emballasje er en del av produktet

– Bruksanvisning og spesifikasjoner

INDUSTRIALISERING

Produksjon for realistisk salgsvolum

Minimere investeringer i tidlig fase

Mulighet for skalering ved økende salg