top of page

Produkt design

Godt design  –  Raske gjennomføring  – Forberedt for effektiv produksjon

NewTracks leverer alle type Power Elements og fjærkontakter til kretskort, både for SMD og gjennomlodding, emballert iht. kundens behov. Standard komponenter og spesialdesignede presisjons-komponenter direkte fra fabrikk, med materialsertifikat eller målerapport dersom det ønskes.

Produktutvikling handler om å gjøre en idé om til et produkt. Vi ønsker å møte kundens behov, men først og fremst velge funksjonene som kunden er villig til å betale for. Vi ønsker å optimalisere for effektiv produksjon og logistikk. Vi ønsker å gjøre produktet lønnsomt!

Hvordan skape et lønnsomt produkt?

Noen ganger er det overraskende liten sammenheng mellom kostnad og verdi. Egenskaper ved produktet som er kunden villig til å betale mer for, kan koste lite i produksjonen. Det gjelder å inkludere de funksjonene som gir mest verdi for kunden, og minst kostnadsøkning for deg.

  I dag er 30% av produktet er funksjon mens 70% eventyret rundt.

Eventyret rundt produktet er det som ikke har noen funksjonell betydning f.eks merkevare, salgskanal, produktdesign, materialvalg, emballasje, mm.

NewTracks kvalitet
NewTracks leverer raske prototyper
Hvorfor er produktdesign viktig

Godt design kan gi stor merverdi for kunden uten tilsvarende kostnadsøkning i produksjon.

Men hva er godt design?

Har du to alternative design for et produkt, presenter dem for relevante personer og spør –Hvilken av disse tror du er dyrest? Folk har gjerne et mer objektivt forhold til hva som er dyrt, dvs. hva andre er villig til å betale for produktet, i motsetning til det subjektive –Hva liker du?

Vi ønsker å utvikle et mest mulig lønnsomt produkt. Da er det beste designet det som kunden er villig til å betale mest for.

Verdien av gode prototyper

Prototyper er en viktig del av utviklingsprosessen. Med 3D printing kan man raskt få en fungerende modell og kan teste alternative løsninger. Til teknisk funksjon er dette perfekt.

Kommunikasjon med kunder er noe annet. Er målet å selge, skal produktet se ut som om det var serieprodusert. En halvgod prototyp i bobleplast skaper usikkerhet hos kunden. Starter du møtet med å ta frem et perfekt produkt, med perfekt emballasje, får møtet riktig fokus.

Les mer om produktutvikling og prototyper.

Valg av materialer til produktet

Ofte er materialvalg bestemt av andre faktorer, men noen ganger står vi friere til å velge mellom ulike materialer.

Vi gjorde et eksperiment for en kunde; Et elektronikkprodukt trengte et kabinett, og vi vurderte plaststøp eller maskinert aluminium. Vi lagde prototyper av begge, altså begge produktene så ut som serieprodukserte. Aluminiumskabinettet var naturlig nok tyngre og rettere i kantene, børstet, grå eloksering. Plastkabinettet var lettere, og rundere i designet.

Resultatet overrasket: Folk som ikke kjente produktet antok at aluminiums-varianten var minst dobbelt så dyr som det samme produktet i plast. Andre mente at de to produktene umulig kunne ha samme funksjon!

Involver kunden i utviklingsprosessen

Om du kan, så involver kunder i utvikling av nytt produkt. Da øker sannsynligheten for at du utvikler noe salgbart, og du kan drive markedsføring underveis i prosessen.

Kunder kan gi viktige innspill til hva markedet ønsker, og hva det er villig til å betale for. Men pass på, for sammen med nyttige råd får du gjerne en masse «nice to have» funksjoner som ingen egentlig ikke vil betale for. Som utvikler må du alltid analysere kostnad mot betalingsvillighet.

Produktdesign bør også inkludere emballasje

Emballasje er langt mer enn beskyttelse for transport. Emballasje er en del av produktopplevelsen og er kundens førsteinntrykk av ditt produkt.

Kjøper du en telefon, PC, klokke eller spill-konsoll, ser du hvor mye som er lagt i emballasjen og for å gi deg en god «unboxing experience». Årsaken er enkel – prisen kunden er villig til å betale er høyere enn kostnaden for emballasjen.

Les mer om hvorfor er emballasjen en viktig del av produktet?

Produktutvikling og produksjon

Produktutviklingsprosessen bør skje i nært samarbeid med produksjon, eller med noen som kjenner produksjon godt. Å tilpasse produktet til riktig produksjonsprosess kan gi store besparelser og øke produktkvaliteten.

Vi i NewTracks jobber tett med våre produsenter og kan bidra med innspill i produktutrviklingsprosessen og forberede for effektiv produksjon og logistikk.

Beregne tid til utviklingsprosessen

Tid er en viktig faktor for en god produktutviklingsprosess. Gi en realistisk forventning til når produktet skal være klart.

 

Men, god plan betyr ikke god tid. Det skal være litt stress. Det skal være høy progresjon i utviklingen for å holde på entusiasmen.

Les mer om Skippertak i produktutvikling gir lønnsomhet

Elektronikk kabienett

Utvikling av Nomad – aluminiums kabinett for elektronikk 

for Bridge Technologies

NewTracks design av NOMAD

Utvikling av Plug & Play løsning for PLS

 for BS Teknikk

NewTracks design for Frankfurt airport_e

Design av selvbetjent innsjekking til Frankfurt Airport

for BB Computerteknikk

NewTracks er din partner på produktutvikling

Vi hjelper kunden hele prosessen fra ide til ferdig produkt. I flere prosjekter samarbeider med eksterne industridesignere som står for formgiving, mens vi sikrer industrialisering og engineering. Vi lager gode prototyper og fotorealistiske presentasjoner så du kan gjøre markedsføring parallelt med produktutvikling.

Vi setter inn ressurser for gjøre produktet klart for produksjon på kort tid, og velger produksjonsprosess basert på produksjonsvolum. Etter hvert som salget øker, er vi rådgiver og nye prosesser tilpasset økt volum.

 

bottom of page