top of page

Industrialisering

Godt produktdesign er ikke nok. Produktet må også designes for effektiv produksjon!

Prosjekteksempel

Industrialisering av Tagomat for BB Computerteknikk AS

Tagomat design

Produktet, utviklet av BB Computerteknikk AS i Drammen, printer merkelapper for flybaggasje – raskere og enklere enn noe annet produkt på markedet!
Det opprinnelig produktdesignet var gjort av EGGS Design

Utfordringer:
 • Produktet var for dyrt å produsere

 • Sluttkundene ønsket unik utforming og løsningen var å lakke produktet i kundens farger. 

 • Hele frontdekselet måtte demonteres for å bytte av tag-ruller. 

 • Apparatet var kun designet for veggmontering. Kundene ønsket i tillegg frittstående løsninger.

Opprinnelig design av EGGS Design

NewTracks leveranse

 • Redesign ga 30% kostnadsreduksjon

 • Hengslet front for enkelt bytte av tag-ruller

 • Unike kunde-design ble løst med frontdekal – enklere design, rimeligere produksjon og bedre logistikk

 • Design av emballasje

 • Komplett produkt-dokumentasjon i alle ønskede formater

 • 3D-modell av hele produktet gjorde det enkelt å tilpasse seg nye komponenter
   

     NewTracks sørget dessuten for:

 • Produksjon av prototype til messe

 • Fotorealistiske bilder for tidlig markedsføring

 • Teknisk dokumentasjon til markedsføring

 • Anbud for produksjon og kvalitetssikring av valgt produsent

     Videre designprosess omfattet:
 • Design av ulike stativ-løsninger for gulvmontering, dobbel montering på vegg, mm.

 • Utvikling av mobil løsning. Med nedfellbare hjul kan apparatet flyttes av autorisert personell. Batteri for fire timers drift og 4G-kommunikasjon.

Tagomat industrialiseringl

Tagomat NewTracks design

Tagomat presentert på Passenger Terminal Expo, Amsterdam

Tagomat installert på CPH Kastrup flyplass

BBC Tagomat installert på CHP Kastrup lu
Foto rendering av Tagomater installert

Datagenerert bilde av mulig plassering av Tagomater på Torp flyplass

Faktisk bilde av Tagomater installert på Torp flyplass

Tagomater installert på Sandefjord lufth
Tagomat teknisk tegning

Teknisk dokumentasjon for Tagomat

Emballasje designet for Tagomat

NewTracks design av Tagomat emballasje
bottom of page