Vakuumforming

Vakuumforming er en effektiv produksjon med svært lave verktøyskostnader.

Prosessen brukes ved produksjon av enkle blistre til avanserte komponenter.

Etter forming av plasten fjernes ytterkanter og hull ved stansing eller maskinering.

Ideelt til formgiving og produktdesign med lave kostnader og lave verktøysinvesteringer

PROSESS

Plastplater varmes opp og trekkes over en form ved hjelp av vakuum.

MATERIALER

Termoplast

ETTERBEHANDLING

Stansing og/eller maskinering