top of page

Code of Conduct 

1. Miljøansvar

NewTracks AS erkjenner sitt miljøansvar og har som mål å minimere miljøpåvirkningen ved produksjon, transport og våre øvrige aktiviteter. Våre samarbeidspartnere skal overholde miljøforskrifter, spare ressurser og delta aktivt i resirkulering og avfallsreduksjon. 

2. Barnearbeid og tvangsarbeid

 

NewTracks AS forbyr strengt bruk av barnearbeid og tvangsarbeid i sin virksomhet i Kina. Ansatte og underleverandører må ikke ansette personer under lovlig arbeidsalder eller delta i noen form for tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid. NewTracks AS følger både kinesiske og norske regler om barnearbeid og tvangsarbeid, fremmer åpenhet i forsyningskjedepraksis og jobber aktivt for å forhindre slik praksis.

3. Helse og sikkerhet

 

NewTracks AS prioriterer helse og sikkerhet for sine ansatte og underleverandører i Kina og Norge. Vi er forpliktet til å tilby et trygt og sunt arbeidsmiljø i samsvar med relevante kinesiske helse- og sikkerhetsforskrifter. Ansatte forventes å følge sikkerhetsprotokoller, bruke medfølgende personlig verneutstyr (PPE) etter behov og rapportere alle farer eller hendelser umiddelbart. 

4. Rettferdig ansettelsespraksis

 

NewTracks AS opprettholder rettferdig ansettelsespraksis og fremmer like muligheter for alle ansatte og underleverandører i Kina. Diskriminering eller trakassering basert på rase, etnisitet, kjønn, alder, seksuell legning, religion, funksjonshemming eller andre beskyttede egenskaper er strengt forbudt. Ansettelsesbeslutninger, som ansettelse, forfremmelse og oppsigelse, bør være basert på meritter, kvalifikasjoner og evner.

5. Overholdelse av lover og forskrifter

 

NewTracks AS er forpliktet til å drive sin produksjonsvirksomhet i Kina i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert kinesiske arbeids-, helse- og sikkerhets-, miljø- og handelsbestemmelser. I tillegg, som et norsk selskap, anerkjenner NewTracks AS viktigheten av å overholde den norske offentlighetsloven (åpenhetsloven) når det gjelder informasjonshåndtering og offentliggjøringspraksis.

6. Arbeidstid og kompensasjon

 

NewTracks AS respekterer rettighetene til ansatte i Kina til rettferdig lønn, rimelig arbeidstid og passende fordeler i samsvar med kinesiske arbeidslover og forskrifter. Overtidsarbeid bør være frivillig, og ansatte bør få rettferdig kompensasjon for eventuelle ekstra arbeidstid. 

7. Etisk oppførsel

 

NewTracks AS opprettholder etisk oppførsel og forventer at ansatte opptrer med integritet og ærlighet. Bestikkelser, korrupsjon og enhver annen form for uetisk oppførsel er strengt forbudt. Ansatte bør overholde både kinesiske og norske forskrifter angående etisk oppførsel, sikre åpenhet og riktig utlevering av informasjon når det er nødvendig.

8. Konfidensialitet, åndsverk og informasjonsfrihet

 

Ansatte og underleverandører er pålagt å opprettholde konfidensialiteten til NewTracks' AS proprietære informasjon og beskytte dens immaterielle rettigheter. I tillegg anerkjenner NewTracks AS viktigheten av å følge offentlighetslovens prinsipper når det gjelder informasjonshåndtering, offentlig tilgang til informasjon, rapportering og håndtering av sensitiv informasjon.

 

9. Interessekonflikt

 

Ansatte og underleverandører bør unngå situasjoner som kan skape en interessekonflikt mellom deres personlige interesser og NewTracks AS. Hvis en konflikt oppstår, bør ansatte umiddelbart avsløre den og iverksette passende tiltak for å løse eller dempe konflikten. NewTracks AS forholder seg til den norske offentlighetsloven når det gjelder håndtering av potensielle interessekonflikter, spesielt i offentlige anskaffelsesprosesser, for å sikre åpenhet og rettferdighet.

 

10. Rapportering av brudd

 

NewTracks AS oppfordrer ansatte og underleverandører til å rapportere eventuelle brudd på disse etiske retningslinjene, inkludert bekymringer knyttet til overholdelse av kinesiske regelverk eller den norske lov om informasjonsfrihet.

Lenken til Code of Conduct i utskriftsvennlig format

Produksjon for NewTracks
bottom of page