top of page

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – hva er det?

EU har nylig vedtatt CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), som innebærer avgift på importerte varer basert på deres utslipp under produksjon.


Tidligere kunne EU selskaper med høye karbonutslipp spare avgifter ved å flytte produksjonen til land med lavere CO2-avgift. Men CBAM-sertifikatene vil stoppe dette smutthullet.I løpet av overgangsperioden fra 2024 til 2026 er det kun rapporteringsplikt. Importører og anleggsoperatører må venne seg til å spore karbondata i nødvendig format. Fra 2026 innføres en avgift tilsvarende differensen i CO2 avgift der produktene er produsert.


NewTracks er allerede i gang med rapportering iht. CBAM, men økonomisk vil dette ha minimal betydning på våre produkter. Vi samarbeider med fabrikker som allerede har høyt fokus på miljøvern og bærekraftig produksjon, og hvert år gjennomfører vi revisjon av alle våre fabrikker der vi også fokuserer på utslipp og miljøvern.


Kina som nasjon har dessuten høye målsettinger for det grønne skiftet, og på mange områder ser vi at utviklingen der går raskere enn i Europa. I 2023 var Kina fremst i verden på installasjon av både solenergi og vindkraft, langt foran EU.Vi i NewTracks er stolte av å levere høykvalitetsprodukter fra Kina, produsert på en miljøvennlig måte. Økonomisk tror vi ikke CBAM vil ha noen betydning for våre produkter, men vi stiller oss positive til likeverdige konkurranseforhold.


Når det gjelder dialogen med EU, er det viktig å merke seg at CBAM primært gjelder forholdet til tredjeland, og det er en pågående diskusjon om hvordan dette vil påvirke Norge. Regjeringen jobber for å sikre at karbonprisingen bidrar til å redusere utslippene uten å flytte dem til andre land.


Norge er åpen for diskusjon med EU for å ivareta norske virksomheters internasjonale konkurranseevne og samtidig overholde våre forpliktelser i henhold til WTO-avtalen.


  • I 2024 vil CBAM omfatte import av varer som sement, jern og stål, aluminium, gjødsel, elektrisitet og hydrogen fra land utenfor EØS.

  • Fra 2034 vil det være full implementering, og CBAM-kategorier vil utvides til energiintensive industrisektorer, inkludert oljeraffinerier, stålverk og produksjon av kalk, glass, keramikk, papirmasse, papir, papp, syrer og store organiske kjemikalier.

 I Norge blir CBAM betraktet som ikke EØS-relevant, og det er ingen juridisk forpliktelse til å innføre dette systemet.


 

NewTracks arbeider med produktutvikling og produksjon av mekaniske komponenter.


Med kontor i Shenzhen og Oslo er vi din beste link til kvalitets-produksjon i Kina.


Comments


bottom of page