top of page

Utvikling av Plug & Play løsning for PLS

Ved å erstatte tradisjonell kabling med standard RJ45-kabler, klarte

BS Teknikk AS i Oslo å redusere installasjonstiden fra timer til 30 minutter. Og feilkoblinger er ikke lenger et problem.

BS Teknikk AS i Oslo leverer bygningsautomatiseringssystem basert på PLS. Systemene har en rekke sensorer, og styrer motorer, pumper, vifter, spjeld aktuatorer, lys etc. Slike systemer krever flere kilometer med kabler og tilkoblinger.ClimaConnect fra BS Teknikk AS


For å korte ned tiden for prosjektering og installasjon, har BS Teknikk har utviklet ClimaConnect, et system som gjør at alle enheter kan tilkobles med standard RJ45-kabler (nettverkskabel for datamaskin). I stedet for at en elektriker skal klippe og koble hver enkelt kabel, blir nå 8 kabler koblet med ett enkelt klikk. Raskt og sikkert. Og kun tilkobling av strømkabler må gjøres av elektrikeren.


Ettersom motorer og invertere i dag leveres med separat power og styring er elektriker-arbeidet redusert til å montere 230V uttak der moten skal stå. Resten er styring via en nettverkskabel. Dette har BS Teknikk utviklet videre ved at styringsskapet er tilsvarende forberedt for nettverkstilkobling direkte. Skapet som tidligere ble bygget av en tavlebygger er nå standardisert med kun RJ45 tilkoblinger.


NewTracks utviklet designet koblingsskapet med kretskort for RJ45-kontakter tilkoblinger og forberedt dette for serieproduksjon, samt forgreningsboks for utvidet tilkobling.


NewTracks gjorde mekanisk design for systemet:

  • Konstruksjon av koblingsboks

  • Tilpassing av koblingsskap

  • Kretskort design

  • Koblingsskjema

  • Komplette produksjonstegninger.

NewTracks har mange års erfaring med produktutvikling, industridesign og industrialisering. Vi hjelper kunder å gjøre ideer til god business.


Med kontor i Asker og Shenzhen tilbyr NewTracks effektiv produksjon i små og store serier – med kort leveringstid og høy kvalitet.


Comments


bottom of page