top of page

Hvordan gå fra ide til serieproduksjon på 6 uker?

Oppdatert: 19. mai 2022

Med økende behov for selvbetjent innsjekking ønsker mange flyplasser å bygge selvbetjent løsninger i eksisterende skranker. NewTracks har stått for mekanisk design og produksjon av en ny løsning for BB Computerteknikk.


Oppdragsgiver ønsket et produkt for innsjekkingsskranker, slik at skrankene enkelt kunne gjøres om til selvbetjent innsjekking ved behov.


Designkravene var:

  • Kundens produktprofilen skulle ivaretas

  • Krav til estetisk, teknisk og funksjonelt design

  • Skjermen skulle fysisk vise om skranken var betjent eller selvbetjent (å skru av skjermen var ikke tilstrekkelig)

  • Touchskjermen måtte være solid festet

  • Enkelt å endre mellom manuell og operativ drift

  • Plasseffektivt Utstyret måtte ta minimal plass

  • Rask installasjon

  • Og selvfølgelig; Kostnadseffektiv produksjon

NewTracks designskisse av kiosk for selvbetjent innsjekking
Konseptskisse av selvbetjent innsjekking montert i eksisterende skranke

Fra ide til produkt på 6 uker

Etter idémøte med kunde kunne vi levere skisser allerede etter noen få dager, takket være klart definerte krav og god kommunikasjon med alle involverte parter.

Løsningene vi presenterte ivaretok kundens ønsker og det ble gitt grønt lys for å produsere en prototype så raskt som mulig.

Gode design verktøy og tilgang til 3D modeller av alle integrerte komponenter er avgjørende for at engineering-prosessen kan gå raskt. Med en komplett 3D datamodell kan man gjøre nødvendige kontroller på datamaskinen og behovet for justeringer på prototypen minimeres.

3 uker senere leverte vi prototypen som gjennomgikk alle nødvendige tester.

Bare små justeringer var nødvendig på prototypen, og vi var klare for serieproduksjon kun 6 uker etter første idémøte.

Ferdige produkter ble levert 4 uker senere.

NewTracks design og produksjon av kiosk for selvbetjent innsjekking installert på Budapest Airport
Ferdig produkt installert ved Budapest International Airport

Raskt design hindret ikke gode tekniske løsninger

Løsningen ble en kompakt konstruksjon der skjermen har to posisjoner for aktiv eller manuell drift. Skjermen løftes opp for å kunne roteres, og skjermen står dermed solid festet i de to posisjonene.

Med en symmetrisk konstruksjon for nesten alle komponenter kan disse benyttes både til høyre- og venstre-installasjon.

Vi designet frontpanelet med sandblåst, grå eloksert aluminium, som øvrige BBC produkter. Dette gir produkt-gjenkjennelse og reduserte kostnader. Fordeler med sandblåst, eloksert aluminium er dessuten svært god slitestyrke og enkelt renhold.

For mindre synlige komponenter valgte vi en tynnplate stålkonstruksjon.


NewTracks design av feste for vridbar skjerm
Konseptskisse av produkt montert ved innsjekk

3D-print i serieproduksjon

Teknologisk utvikling har gjort 3D print aktuelt også i produksjon. 3D-print i glassfiberarmert polyester har svært god styrke og høy presisjon, til lav kostnad. Dette gir fleksibilitet i design, og rask produksjon. Vi anbefalte å 3D printe flere komponenter for å spare kostnader og forenkle designet.


NewTracks leverer 3D print med godt etterarbeid, som man ikke kan se er printet.

NewTracks leveranse av 3D printede komponenter til serieproduksjon
3D-print med godt etterarbeid kan benyttet også i serieproduksjon

Emballasje er en del av produktet

Den samme emballasjen ble benyttet både ved transport av mekaniske komponenter til sluttmontasje, og til ferdig produkt frem til kunde. Dette krever litt mer arbeid i designet, men sparer bruk av materialer, og reduserer kostnader og montasjestid.

Selv om produkter leveres i lavt volum betyr ikke det at emballasjen er mindre viktig. Det er ofte det første inntrykket kunden får av produktet.

NewTracks design og produksjon av emballasje
En enkel men god emballasje benyttes både for komponenter og for komplett produkt

NewTracks til design og produksjon

I tillegg til design og komplett produksjonunderlag, har NewTracks har levert all mekanikk til produktene. NewTracks har dessuten levert underlag for markedsføring samt teknisk dokumentasjon.

NewTracks illustrasjon for teknisk dokumentasjon
Teknisk illustrasjon utarbeidet av NewTracks

Første leveranse allerede operativ

Budapest Airport har fått de nye produktene for selvbetjent løsning på skrankene i avgangshallen. Les mer om leveransen til Budapest international airport

NewTracks leveranse av innsjekking kiosk til Budapest Airport
Komplett installasjon på Budapest International Airport


Comments


bottom of page