top of page

Godstransport på skinner fra Kina

Oppdatert: 15. jun. 2021

Siste oppdatering (7. mai 2021): Transport av varer fra Kina er stort sett tilbake til normalt, dog med noen ekstra avgifter, såkalte Covid-tillegg.

Normalt utnyttes ledig lasteplass på passasjerfly til godstransport, men med corona stoppet passasjertrafikken og dermed ble denne kapasiteten borte. Den Transsibirske jernbane ble vår løsning for godstransport fra Kina.


Foto copyright SAS

FedEx og DHL klarte ikke å håndtere all gods på sine fly. Det ble satt begrensninger for hvor mye man fikk sende, og prisen ble økt med et såkalt ESS (Emergency Situation Surcharge).

Mye av vår godstransport ble derfor flyttet fra fly til tog

Godstransport med tog fra Kina går med den Transsibirske jernbane, og transporttiden fra Shenzhen frem til våre kunder i Norge er 29 dager.

Tog er fremtidens transportløsning fra Kina
Foto copyright Scandasia

Med hard jobbing og god dialog med kundene, klarte vi å løse alle leveranser på en tilfredsstillende måte. Takk for alle dere som har vist forståelse i denne utfordrende situasjonen!


FedEx og DHL melder at fra 1. juli reduseres ESS, og begrensningen for volum heves.


Tog er fremtidens transportløsning fra Kina

NewTracks begynte å teste togtransport for ett år siden, men med corona-krisen måtte vi fremskynde dette. Erfaringene har vært svært positive, og nå har vi etablert gode avtaler for togtransport. Dette blir en løsning også videre framover.

Kina satser stort på gods med tog og planlegger kortere transporttid og hyppigere avganger i tiden fremover. Tog kommer til å utgjøre en større andel av vår transport selv når flytrafikken er tilbake til normal, fordi dette er en økonomisk og miljømessig god løsning.


Flytrafikken snart tilbake

Lufthansa annonserer at flytrafikken nå åpner opp igjen

Corona-krisen har lært oss at det finnes gode alternativer til fly dersom vi kan planlegge med litt lenger transporttid. Mye tyder på at flytrafikken snart er tilbake til normalt nivå, så vi kan sende raskt når tiden er viktig.


NewTracks jobber med produktutvikling, industrialisering, samt produksjon i Kina. Med kontor i Oslo og Shenzhen leverer vi produkter gode priser, høy kvalitet og enkel oppfølging.

Comments


bottom of page