top of page

Hvordan sikre vellykket produktutvikling?

Oppdatert: 23. apr. 2021

Produktutvikling handler om å gjøre en ide til et produkt. Tid og ressursbruk er viktig. Vi ønsker å treffe kundens behov, men først og fremst velge de funksjoner som kunden er villig til å betale for. Vi vil optimalisere for effektiv produksjon og logistikk. Hvordan sikre at man skaper et lønnsomt produkt?


Hva er kriteriene til lønnsom produktutvikling?

  1. Skape et produkt som kunden er villig til å betale mest for

  2. Involver kunde i produktutviklingen

  3. Sett en realistisk tidsplan

  4. Komme raskt på markedet med produktet

  5. Første versjon trenger ikke å være perfekt

  6. Planlegg hvordan produktet skal produseres

  7. Inkluder emballasjen i designprosessen


Hvordan skape et lønnsomt produkt

Noen ganger er det overraskende liten sammenheng mellom kostnad og verdi. Egenskaper ved produktet som er kunden villig til å betale mer for, kan koste lite i produksjonen. Det gjelder å inkludere de funksjonene som gir mest verdi for kunden, og minst kostnadsøkning for deg. Det sies at et produkt er 30% funksjon og 70% eventyret rundt.


Eventyret rundt produktet er det som ikke har noen funksjonell betydning f.eks merkevare, salgskanal, produktdesign, materialvalg, emballasje, mm.

Hvorfor er produktdesign viktig?

NewTracks er spesialist på produktutvikling

Godt design kan gi stor merverdi for kunden uten tilsvarende kostnadsøkning i produksjon.

Men hva er godt design?

Har du to alternative design for et produkt, presenter dem for relevante personer og spør –Hvilken av disse tror du er dyrest? Folk har gjerne et mer objektivt forhold til hva som er dyrt, dvs. hva andre er villig til å betale for produktet, i motsetning til det subjektive –Hva liker du?

Vi ønsker å utvikle et mest mulig lønnsomt produkt. Da er det beste designet det som kunden er villig til å betale mest for.

Verdien av gode prototyper


Prototyper er en viktig del av utviklingsprosessen. Med 3D printing kan man raskt få en fungerende modell og kan teste alternative løsninger. Til teknisk funksjon er dette perfekt.

Kommunikasjon med kunder er noe annet. Er målet å selge, skal produktet se ut som om det var serieprodusert. En halvgod prototyp i bobleplast skaper usikkerhet hos kunden. Starter du møtet med å ta frem et perfekt produkt, med perfekt emballasje, får møtet riktig fokus.

Valg av materialer til produktet

Ofte er materialvalg bestemt av andre faktorer, men noen ganger står vi friere til å velge mellom ulike materialer.

Vi gjorde et eksperiment for en kunde; Et elektronikkprodukt trengte et kabinett, og vi vurderte plaststøp eller maskinert aluminium. Vi lagde prototyper av begge, altså begge produktene så ut som serieprodukserte. Aluminiumskabinettet var naturlig nok tyngre og rettere i kantene, børstet, grå eloksering. Plastkabinettet var lettere, og rundere i designet.

Resultatet overrasket: Folk som ikke kjente produktet antok at aluminiums-varianten var minst dobbelt så dyr som det samme produktet i plast. Andre mente at de to produktene umulig kunne ha samme funksjon!


Involver kunden i produktutviklingsprosessen

Om du kan, så involver kunder i utvikling av nytt produkt. Da øker sannsynligheten for at du utvikler noe salgbart, og du kan drive markedsføring underveis i prosessen.

Kunder kan gi viktige innspill til hva markedet ønsker, og hva det er villig til å betale for. Men pass på, for sammen med nyttige råd får du gjerne en masse «nice to have» funksjoner som ingen egentlig ikke vil betale for. Som utvikler må du alltid analysere kostnad mot betalingsvillighet.


Ikke optimaliser produktet. Bli ferdig!

Underveis i utviklingsløpet vil det dukke opp gode idéer som forbedrer produktet. Dette kan være veldig gode idéer, men det vil stoppe fremdriften. Altfor ofte ser jeg utviklere som forbedrer og optimaliserer og blir ikke ferdige med produktet.


Dette er det vi kaller utvikler-fella; De som stadig forbedrer produktet med som derfor aldri kommer på markedet med det.


Gjør det derfor til en regel å notere alle forbedringer til neste revisjon av produktet. Din første idé var også god! Realiser den. Få den på markedet og begynn å tjene penger! Når du har begynt å selge produktet, kan du hente frem de gode notatene og begynne på neste versjon av produktet.


Et perfekt produkt er vel og bra, men positiv cash-flow er bedre!


Produktdesign bør også inkludere emballasje

Emballasje er langt mer enn beskyttelse for transport. Emballasje er en del av produktopplevelsen og er kundens førsteinntrykk av ditt produkt.

Kjøper du en telefon, PC, klokke eller spill-konsoll, ser du hvor mye som er lagt i emballasjen og for å gi deg en god «unboxing experience». Årsaken er enkel – prisen kunden er villig til å betale mer, er langt høyere enn kostnaden for emballasjen.


Beregne tid til utviklingsprosessen

Tid er en viktig faktor for en god produktutviklingsprosess. Gi en realistisk forventning til når produktet skal være klart. Men, god plan betyr ikke god tid. Det skal være litt stress. Det skal være høy progresjon i utviklingen for å holde på entusiasmen.

Produktutvikling og produksjon

Produktutviklingsprosessen bør skje i nært samarbeid med produksjon, eller med noen som kjenner produksjon godt. Å tilpasse produktet til riktig produksjonsprosess kan gi store besparelser og øke produktkvaliteten.


Vi i NewTracks jobber tett med våre samarbeidspartner på produksjon og kan bidra med innspill i produktutrviklingsprosessen og forberede for effektiv produksjon og logistikk.

NewTracks er din partner på produktutvikling

Vi hjelper kunden hele prosessen fra ide til ferdig produkt. I flere prosjekter samarbeider med eksterne industridesignere som står for formgiving, mens vi sikrer industrialisering og engineering. Vi lager gode prototyper og fotorealistiske presentasjoner så du kan gjøre markedsføring parallelt med produktutvikling.

Vi setter inn ressurser for gjøre produktet klart for produksjon på kort tid, og velger produksjonsprosess basert på produksjonsvolum. Etter hvert som salget øker, er vi rådgiver og nye prosesser tilpasset økt volum.

Produktutvikling eksempler

Produktutvikling av aluminiums kabinett for elektronikkUtvikling av Nomad – aluminiums kabinett til elektronikk, for Bridge Technologies
Design av selvbetjent innsjekking til

Frankfurt Airport, for BB Computerteknikk
Utvikling av Plug & Play løsning for PLS, for BS Teknikk

Comments


bottom of page